Sunday, 4 December 2011

KEMPEN BUDI BAHASA DAN NILAI-NILAI MURNI

 

Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni Fasa II 2006

VISI 
Budi Bahasa Intisari Jatidiri Bangsa Malaysia

MISI
Melahirkan Masyarakat Malaysia Yang Berbudi Bahasa

OBJEKTIF
Menanam, Menghayati dan Mengamalkan Nilai-nilai Murni

Kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni ini merupakan agenda penting kerajaanuntuk menyemarakkan dan menyemai semula budi bahasa dan nilai-nilai murni kedalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Kempen ini diharap dapat memperkukuhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri setiap individu. Negara akan menjadi agung jika warganya terdiri dari insan-insan yang mengamalkan budaya murni. Tidak ada gunanya jika masyarakat Malaysia kaya dari segi kebendaan tapi muflis dari segi keperibadian.


  
No comments:

Post a Comment